Om AWA

AWA psykoterapi & konsult ägs och drivs av Anita Wikström.

Jag är legitimerad Psykoterapeut med Psykologexamen som grund och arbetar med psykoterapi, konsultationer, utbildning och handledning sedan många år.

Jag har en Psykodynamisk grundutbildning och är vidareutbildad inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Interpersonell Psykoterapi (IPT)

AWA arbetar med olika problemområden och behandlingsfokus - du kan läsa mer om det under respektive flik.

PSYKOTERAPI för barn, ungdomar & vuxna

PSYKOLOGISK KONSULTATION OCH UTREDNING

STRESSHANTERING

PERSONALSTÖD - förebyggande personalvård

HANDLEDNING I BEHANDLINGS OCH UTREDNINGSARBETE

CHEFSUTBILDNING OCH HANDLEDNING/COACHNING

UTBILDNING OCH KURSER

 

AWA´s mottagning i Halmstad finns i Sjömanshuset, Bredgatan 2.

Du kan kontakta mig per telefon 0739 403377 eller via mail : info@awapsykoterapi.se