Rehab-KBT

AWA har fr.o.m 1 januari 2011 avtal med Region Skåne om Rehabiliteringsgarantin för KBT-behandlingar.

Rehab.garantin gäller för dig som är mellan 16-70 år och tillhör Region Skåne.  

För dig som patient innebär det att du betalar 160 kr/besök upp till högkostnadsskyddet (max 1100 kr)- då frikort börjar gälla och besöken är kostnadsfria. Har du frikort sedan tidigare är Rehab-KBT kostnadsfritt som all sjukvård inom Region Skåne. Frikortet gäller under 1 år från utfärdandet.

Du behöver en remiss från din läkare på den vårdcentral där du är listad och du kan fritt välja vilken terapeut du vill gå till - du behöver alltså inte gå till VC´s egen behandlare även om de rekommenderar detta.

En behandlingsomgång omfattar 6 - 10 tillfällen men kan i vissa fall förlängas i samråd med remitterande läkare.

Mottagningen finns på Kullagatan 30 i Helsingborg .

Välkommen !

OBS :  AWA har i nuläget inget avtal med Landstinget Halland.