Konsultation

 

Konsultation innebär att man kan vända sig till AWA för att få hjälp med en problembeskrivning eller en bedömning av problematik och hjälpbehov. Det kan gälla frågor om aktuell livssituation, oro eller bara ett behov av ett eller flera rådgivande samtal när individen upplever sig vilsen och förvirrad.

Konsultationen kan röra sig om ett eller flera tillfällen men oftast inte fler än 5 ggr. Konsultationen ska utmynna i ett klargörande kring aktuell problematik och förslag till strategier och lösningar.

Konsultationen kretsar kring medvetna problem som klienten vill diskutera med en oberoende och opartisk proffessionell person och kan röra olika fokus som realationer, familjeproblem eller mer arbetsrelaterade frågeställningar.