Personalstöd och Stresshantering

Personalstöd är en tjänst som riktar sig till företag som vill ha en enkel metod för att förebygga och undvika stress och utbrändhetsproblem hos personal och chefer. 

Personalstöd innefattar olika steg för att kartlägga, analysera och strategiskt förebygga stress och överbelastning i arbetssituationen.

Personalstöd är en individuellt utformad och anpassad metodik och innebär att den anställde/chefen arbetar utifrån sina egna förutsättningar med att förändra attityd och strategier till arbetsuppgifter och mål.

I personalstöd ingår stresshantering som en självklar del men är också något som AWA kan erbjuda som en separat tjänst. Då är det i samråd och samarbete med Leg.sjukgymnast.

 

Kontakta AWA för närmare info.