Handledning

 

Handledning innebär att man enskilt eller i grupp diskuterar yrkesspecifika problem och frågeställningar. Handledning har som mål att erbjuda ett forum för att fördjupa kunskaper och utöka skickligheten i yrkesutövandet.

Handledning innebär att granska sin arbetsmetodik från olika håll för att på så sätt bli mer medveten om hinder och möjligheter i den egna arbetsrollen. Handledning innebär också en möjlighet till personlig utveckling och att se sin roll i arbetsgruppen i ett annat perspektiv.

AWA arbetar med olika typer av handledning tex. behandlings-och utredningsarbete, psykoterapihandledning, handledning av chefer och arbetsledare etc.

Handledning ska dessutom innebära att deltagarna förvärvar ny kunskap som utökar kompetens och skicklighet i sitt yrke och i sin arbetsuppgift.