INGEN KURS ÄR PLANERAD FÖR NÄRVARANDE.  

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING 

 

Omfattning : 4 terminer där teoretiska seminarier, föreläsningar, studiegruppsarbete och handledning pågår parallellt under 4 terminer

Kursplanen omfattar :

- 240 tim teori/handledning

- 120 tim handledning/metod

Utbildningen är psykodynamiskt orienterad med ett anknytningsteoretiskt perspektiv.

Närmare beskrivning av upplägg, delkurser, litteratur etc kan du läsa om i kursplanen - kontakta AWA och beställ kursplan och anmälningsformulär eller ladda ner här i PDF-format. Antagning sker kontinuerligt.

Kostnad : 18 000 kr / termin plus moms

Antal platser : 8