Psykoterapi med barn och ungdomar 

 

Psykoterapi med barn och ungdomar måste ta hänsyn till de speciella förutsättningar som gäller det faktum att det just handlar om barn och ungdomar.

Personligheten är mitt i en process som innebär att utvecklingskriser och utvecklingsproblem är något som präglar barnet/ungdomens sätt att tänka, känna och uppleva sig själv och sin omvärld i ett åldersperspektiv.

Detta är i sig inget onormalt eller konstigt men ibland innebär utvecklingsprocessen så svåra påfrestningar att familjens och barnets/ungdomens egna resurser inte räcker till och att man behöver få professionell hjälp för att hjälpa barnet/tonåringen vidare på vägen till att bli en kapabel vuxen och att kunna känna trygghet i sin egen förmåga att ta hand om sig själv, sina känslor och sitt liv.

Behandling av barn och ungdomar sker alltid i samverkan och samråd med föräldrarna - när det gäller ungdomar görs en bedömning av hur mycket föräldrarna ska involveras - beroende av problematik och ålder får en bedömning göras i varje enskilt fall.

Det är dock alltid nödvändigt att stötta och bidra med "föräldrautbildning" när det gäller behandling av barn och ungdomar. Vanligtvis innebär psykoterapi med barn och ungdomar att terapeuten träffar barnet/ungdomen minst en gång/vecka och utöver detta träffar föräldrarna vid andra tillfällen med eller utan barnet/tonåringen.